Woonadvies Dordt

Checklist VvE - Stap 1 / 3

Voor een goed resultaat dienen alle vragen ingevuld te worden.

Organisatorische kwaliteit van uw VvE

Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? *
Kloppen de daarin vermelde bereikbaarheidsgegevens? *
Wie verzorgt de administratie van de VvE? *
Is er een Dagelijks Bestuur waarin bewonerseigenaren zitten? *
Is er een goede registratie en beheer van de eigenarengegevens? *
Kan de VvE desgevraagd aan een notaris de benodigde informatie leveren over verplichtingen van de verkopende eigenaar? *
Is er goede communicatie met de eigenaren wanneer dat nodig is? *
Is er minimaal 1 x per jaar een Ledenvergadering? *
Wordt er een schriftelijk verslag van de ledenvergadering gemaakt? *
Wordt jaarlijks een financieel verslag opgesteld van het afgesloten jaar? *
Wordt jaarlijks een begroting gemaakt voor de te verwachten uitgaven in het volgend jaar? *
Worden maandelijks VvE-bijdragen van de eigenaren geind? *
Heeft de VvE een opstalverzekering voor het gebouw? *
Heeft de VvE een Wettelijke Aansprakelijkheid-verzekering? *
Heeft de VvE de noodzakelijke beheerwerkzaamheden goed georganiseerd, zoals schoonmaak, groenonderhoud, vervangen van kapotte lampen e.d., liftonderhoud, exploitatie van blokverwarming? *
Is de VvE in staat om snel noodzakelijke reparaties te laten uitvoeren als er onverwacht klachten/gebreken worden gemeld? (het zogenaamde ‘klachtenonderhoud’) *
Is de VvE in staat om noodzakelijke beheer- en onderhoudswerkzaamheden voor meerdere jaren te plannen en uit te (laten) voeren? *
Verwacht u in de nabije toekomst veranderingen waardoor er problemen ontstaan in het bestuur? *
* Veld is noodzakelijk